Son Dakika Habrler

Haftanın Şiir'i

MARAŞ’IN


MARAŞ’IN

Adı Kahraman Maraş´ın
Tarihi şanlı Maraş´ın
Şairi boldur Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

Havası serttir Maraş´ın
Ayazı serttir Maraş´ın
İnsanı merttir Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

Acısı başka Maraş´ın
Tatlısı başka Maraş´ın
Aşkı başkadır Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

Bağı meşhurdur Maraş´ın
Dağı yüksektir Maraş´ın
Sporu güreştir Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

Suyu şifadır Maraş´ın
Cevizi çoktur Maraş´ın
Yaylası havalı Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

Firik tarhana Maraş´ın
Samsa ve sucuk Maraş´ın
Eşsiz dondurma Maraş´ın
Nasıl anlatmalı bilmem

12.Ağustos.2016
Ozan Mevlit

29 Şubat 2016 Pazartesi

Lakaplar ve Sülaleler

    KISA BİR AÇIKLAMA
    Bu bölümdeki bilgiler, bilimsel olmaktan öte halk arasında paylaşılan bilgilerdir. Bilgilerdeki eksiklikler veya yanlışlıklar tespit edildiğinde derhal düzeltilecektir. Lakaplar, İnsanlarımızı tanımak amacıyla, Büyüklerimiz Tarafından kişilere verilmiş lakap isimlerdir. Kimseyi tahkir veya Tezyif amacı güdülmemiştir. Bilindiği üzere çevrede Kişiler soyadlarından öte sülale ve lakaplarıyla tanınmaktadırlar. Çağlayancerit’teki lakaplara hemen, hemen Türkiye’nin birçok ilinde ilçesinde köylerinde rastlanmaktadır. Bu lakap ve soy isim benzerlikleri insanların aklına akrabalıkları getiriyor. Herkes kendi çapında bir araştırma yapsa inanıyorum ki birçok akrabalıklar meydana çıkacaktır.

    LAKAPLARIN OLUŞUMU
    Kişinin tutum ve davranışları, karakter özellikleri, mizacı, fiziki görünüşü,  yaşama biçimi, Özel zevkleri ve yeteneklerini karşılayan veya çağrıştıran türlü isim, soy isim, sülale ve sıfatlar, kişiye lakap olabilmektedir. Aynı zamanda, kişinin doğrudan karakter Özelliklerinin yanı sıra mesleği ve Başından geçen bir olay, memleketine ve ailesine ait dikkat çeken özellikleri gösteren kelimeler de lakap olarak büyüklerimiz tarafından insanlara verilmiştir.  Çağlayancerit ilçesi dört kabileden meydana gelmiş ve çeşitli sülalelere ayrılmışlar. Kabile isimlerini taşıyan ilçe halkı karşılaştıklarında bir birlerine bazen kabilem, bazen aşiretim, Akrabam, Sözcükleriyle bir birlerine hal hatır sorarlar.
------------------------

    KABİLELER VE ANLAMLARI
    1. (Aralık evi)  Pek eve gelmezlermiş. Orada burada Vakit geçirdikleri için bu kabileye Aralık evi diyelim demişler.
--------------------------------------------------------------------
    2. (Deli Ahmetli) Çok fazla deli dolu yiğit insanlarmış. Kavga etmeyi severlermiş. O yüzden Bu kabileye Deli Ahmetli demişler.
--------------------------------------------------------------------
    3. (Kızıllı)  Mızıkçı ve tamah insanlarmış. Üzümü Pekmezi çok severlermiş. Ellerinden hiçbir şey alınmazmış. O sebepten bu kabilenin ismi Kızıllı olsun demişler.
--------------------------------------------------------------------
    4. (Dabanlı)  Biraz inatçı insanlarmış. Diğer kabileler Bunları köyden kovmak istemişler. Dabanlı’lar biz dabanımızı verdik buradan bir yere gitmeyiz. Boşuna yorulmayın, deyince bu kabile’nin adı Dabanlı olsun Deyip iş tatlıya Bağlanmış.
 ----------------------------------------------------------------                 
ÇAĞLAYANCERİT’TE LAKAPLAR 
--------------------------
 (A) Ahmak, Ahmet Durdu, Andız, Ambarcı,  Avanak,  Avrat,  Avan, Aloca, Arnavut, Avcı, Ayı Kemal, Asker, Akıllı, Apiş, Arabistancı, Astır, Almancı, Alaman, Abbas, Adile Naşit, Apıl, Apıl Memiş, Apıl Yusuf, Apıl Hasan, Apıl Ramazan, Âşık, Avukat Ağgül, Ayak Yusuf, Ayak Hasan, Ayak Mıstık, Ayak Ali Osman, Ayak Ömer, Ayak Mustafa, Ayak Ali, Ağa,  Albay, Apik, Acar,  Acaroğlan, Abacı Koca, Abacı Hüsük, Atçı, Azgın, Aziz Nesin, Ahraz, Ateş, Ateş Veli, Ateş Ahmet, Ateş Ali, Azzıkçı, Azıkçı İbrahim, Azıkçı Veli, Azıkçı Ali, Azıkçı Topal, Akrep, Apo, Altıncı, Arif Meşhur, Arap, Ayağı killi, Arsız,   Aceleci,
--------------------------
 (B) Başbakan, Başkan, Baş çavış, Balta, Baho, Balalı Salman, Balalı Fakaz, Balalı Ahmet, Babaco, Babco Süleyman, Babaco İbrahim, Balık Ali, Battal, Babuccu, Babuççu Ali, Babuççu Hacı, Batakçı, Balaban, Balaban Bayram, Bıco, Bılız, Bılız Ahmet, Bılız Kır, Bılız Mustafa, Bıyıklı, Bıyıklı Ali, Bıyıklı Mehmet, Bıdık Ali, Bıdo, Billo, Bilel Payta, Böcük, Berduş, Bekçi, Bebek, Bela, Bicirik, Bükcücüğü, Besi, Bertizlioğlu, Berber, Belalı, Besi Veli, Besi Salman, Börekci, Börekçi pipo, Bölükbaşı Binbaşı, Böklü, Balo, Boyacı, Boncuk, Botan, Borazan, Borazan Ahmet, Bodur, Boynueğri, Burnueğri, Bulgurcu,
 ---------------------------
(C) Camız, Camız Ahmet, Cakkavı, Cahal, Cano, Cambaz, Camıcı, Carcar, Cemo, Cengâver, Corro, Corcu, Cıncık, Cılalı, Cıdıl, Cıcıklı, Cırık, Cıllavık, Cıvık, Cılbak,Ciko Veli, Cırtık, Cılav Ahmet, Cılaf Kasım, Cinni, Cimama, Cino, Cimo, Cingöz, Cinik, Cinlibaş, Cinci Hoca, Cin Ali, Cindoruk, Cuhla, Cürüt, Cüce, Cüllo, Cüngülü, Cüngülü Mehmet, Cüngülü Hasan, Cüngülü Sakat, Cübbeli, Cüsseli,
 ----------------------------
(Ç) Çapan, Çapan Ali, Çakal Ali, Çakal Veli, Çakal, Çalli, Çatlak, Çalıcı, Çaytaşı, Çapar, Çalık kız, Çalgın, Çatkafa, Çaydanlık, Çarpana yüzlü, Çavış, Çarıklı, Çarpana, Çalgam, Çarkıt, Çakır, Çebiş, Çekirge, Çiçek, Çiçey, Çiriş, Çiloğlan, Çıvgın, Çivi, Çoğur, Çelik, Çorbacı, Çolak, Çoloğlan, Çoban, Çonto, Çoraklı, Çirkin, Çilçavış, Çömez, Çörto, Çökük, Çöllo, Çöpür, Çökelik,  Çincikler, Çüküm Çomu, Çomu Hüseyin, Çöpo, Çöp, Çöp Mehmet, Çeltik, Çerkez, Çerçi, Çete, Çedene, Çiğdem, Çetin
 ----------------------------
(D) Danacı, Dağarcık, Dağlı, Davaro, Daşo, Dalgın, Dana, Dena, Deve, Dede, Doruk, Döş, Doktor, Dodo, Doksan cücüğü, Dörtçarpıdört, Domurcuk, Deli, Dello, Delidöl, Düdük, Deloğlan, Dınnık Cennet, Delibaş, Düdelek, Değirmenci, Deccel, Devlip, Düve, Delibekçi, Delibalta, Delibalta Ali, Delihacı, Deli Ali, Depremzede, Dürzü, Dürtek, Dıraz, Dıraz Duran, Dıraz Ahmet, Dımo, Diliş, Dingiş, Dikeç, Dilik, Dişçi, Dike, Dişo, Dik kulak, Dizi  yoğun,  Digor,
  ----------------------------
(E) Egah, Entari, Ebili, Eşik, Eşik Yusuf, Eşik Abdullah, Ellik gâvuru, Eşece, Eşece Baddal, Egili, Egili Ahmet, Egili Köse, Eşşekçi, Elmas, Emmi, Ebeli, Eczacı, Engizekli Mıstık, Erbakan, Erişmiş,
 ------------------------------
(F) Faraza, Fero, Fero Ahmet, Ferik, Filik, Filik Mehmet, Feti, Fesat, Felek, Fişöke, Fişöke Yusuf Fişöke Ahmet, Fido, Filo, Fidan, Forslu, Fırıncı, Firdevs, Fasık, Fındık, Fırıldak, Foto,
 ------------------------------
(G) Gardiyan, Gazel, Garip Mehmet, Garip Veli, Gadası, Gavgaz, Gavgaz Bekir, Gamber,Gavrık, Gamber Mehmet, Gamber Ali, Gençosman, Garto, Garto Ali, Garip, Gırmıt, Gırmıt Ali, Gırbo, Hüseyin, Griş, Gır Mehmet, Gıdılı, Gıdılı Halil, Gıdılı Ali, Gıroo, Gıro Ahmet, Gıro Hacı, Gıro İbrahim, Gıro Mustafa, Gırbıyık, Gımıl, Gıroğlan, Gır, Gırbaş, Gılaalı, Gıco, Gıco veli, Gıco Osman, Gırdöl, Gulu, Gulu Ali,  Guruş, Gocabekci, Guş, Gürük, Götüböyük, Götüböyük Ali, Gözel, Gözel Mehmet, Gözel Hasan, Gözel arif, Göydöl, Gülü, Gurdo, Gönüllü, Gönco,Gudüm, Gursaksız, Gutüp, Guşo, Güssüm, Gübür,Gül Ali, Güdük Gücük, Gürük, Gümüş, Güstey,
 -----------------------------
(H) Hâkim, Halbırcı, Hasıkürük, Haso, Haca’lar, Halim, Hamo, Habip, Haydo, Hımhatın,Hılto, Hılt Veli, Hılt İbrahim, Hılt Ali, Hılt Mehmet, Halıkoca Ahmet, Halıkoca Koca, Hırbo, Hemo, Hırlavık, Heykel Bayram, Heykel Cuma, Heçbari, Heçbari Musa, Honu, Honu Ahmet, Hota,Homburloğlu, Höçülü, Hökela, Hoylu, Hoca, Hoşaf, Hortoğlu, Hortoğlu Mehmet, Hocoğlu, Hocoğlu Ahmet, Hüsolar, Hocoğlu Mehmet, Hotazlı, Hurşit, Hış, Hüsük,  
 ----------------------------
(I) Irbık, Irbık Kadir, Iraz, Irışvan, Iğdış, Irgat, Isırgan,
 ----------------------------
(İ) İmam, İnekli Kızı, İbik, İnce, İnce Osman, İnce Mehmet, İnce Yaşar, İnco, İstanbullu, İskelet, İbili,İçgebe, İncemarangoz,
------------------------------
(J) Japon, Jandarma,
------------------------------
(K) Kara çavış, Kara Derviş, Kara Ahmet, Kalaycı çavış,  Kuzu, Kargılı, Kambır, Kara elci, Kabak Ali, Karakaçan, Kalaycı, Kartal, Kâtip, Katip Hasan, Karınlı, Kanuncu, Karakız, Kanlıtola, Kado, Kahbecik, Kahbecik Ali, Kayalı, Kabak, Kâhya, Kaval, Kaval İbrahim, Kamış, Kara, Karıcı, Katırancı, Katırcı, Karaca, Karaca Abullah, Kagir, Karoğlan, Kare, Kara Kemal, Karadöl, Karabacak, Karacaoğlan, Kayaminik, Kemo, Kemçik, Keklik, Kekeç, Kepçekulak, Kelleci, Keçeli, Keçeli Ali, Keçeli Hüseyin, Kedim, Kerto, Ketim, Küreci, Kelek, Kelo, Kel, Keloğlan, Kel Ahmet, Kerim Ali Kerim Veli, Kerim, Kepekçi, Kepekçi kır, Kebeli, Kebeli Mahmut, Kebeli Ali, Kelek Mustafa, Kelek Yusuf, Kelek Ahmet, Kefci, Kevceli, Keşo, Kesik, Keleş, Kel Mehmet, Küpeli, Küllo, Kiracı, Kefo, Kere, Kıdılı, Kıdılı Veli KıdılıHalil, KıdılıAli, KılıcAli, Kır, Kıllı, Kırklı, KırklıMusa, Kılılı, Kıco, Kıyık, Kıvrak, Kırkiki, Kral, Kırbız, Kırböcük, Kirve, Kırveli, Kırbıyık, Kıroğlan, Kılıçtaroğlu, Kibar, Kiraz, Kiraz Durdu, Killi, Killi Ali, Killi Gır, Kilap, Kopo, Koko, Koko Hasan, Koçero, Kozalak, Koreli, Kozak, Kölo, Kökü, Körk ız, Köse Ali, Kömbeci, Körkösnü, Köstebek, Köto, Köto Mehmet, Köto Hacı, Köse, Kötü Halil, Köfteci, Kene, Kötoğlan koca, Kötoğlan Mustafa, Kötüce, Kör, Kösüre, Kör İbiş, Körpecik, Kötü çerçi, Kösele, Kurdo, Kumru, Kulu, Kulaksız Kütey, Kütey İsmail,, Külekci, Kütahyalı, Küpeli, Küntü, Kütükcü, Kürtveli, Kükümler, Kötü köşker, Kötü Eşe, Kötoğlan, Köroğlu, Körüz,
----------------------------
(L) Lazoğlu, Lazoğlu Ahmet,  Laz, lallik, Lafçı, Lafçı Mehmet, Lavo, Liso, Lorto, Lorto Kasım, Lorkey,
 ----------------------------
(M) Mallakoç, Malak, Mardan, Mardan Ahmet, Mahoağa, Macor, Macor Ahmet, Maço, Malo, Malamat, Maça, Mamo, Mamo Goca, Mafya, Mamıgır, Maraşlıkızı, Mıngırcı, Manoğlan, Murat, Mezo, Mezik, Memili, Memur, Memecik, Mete, Medine, Mete, Mehdi, Mercen, Mercik, Mercik Osman, Meşko, Mecnun, Mehreli, Meriş, Moloz, Mekir, Memik ağa, Möhürder, Möhürder Ali, Möhürder Yusuf, Mucur, Mucuk, Mucuk Salman, Mucuk Yusuf, Muallim, Musa Kahya, Muhtar, Müdür, Müftü, Müzevir, Müşgül, Mırto, Mılla, Molla, Molla Halil, Mırımo, Minik, Miniş, Miniş Karı, Mirci, Mısto, Mısto Hüsyin, Mısto Mehmet, Misir, Misir Salman, Mizam, Mizam Halil, Mitil, Mühlüz, Mıho,
----------------------------
(N) Nariçi, Nacak, Nalcı, Nurcu, Nurhaklı, Nurhaklı Ali, Nurhaklı Mehmet, Nurhaklı Veli, Nalbant, Nalbant Ahmet, Nalbant Mehmet, Nalbat Ali, Nalbant Hasan, Nalbant ÖKKEŞ, Nizipli, Nüsüfet, Nikos, Nizam, Nizahcı, Nohut,
 ----------------------------         
(O) Onbaşı, Ozanlı, Ozanlı İbrahim, Ozanlı Ahmet, Ozanlı Mevlit, Oduncu, Orakcı, (..suruk) ,Ohlaz, 
  --------------------------
(Ö) Öksüzoğlan, Öksüz, Öküz Ali, Özbek, Özbek Veli Özbek Mehmet, Özbek Ahmet, Özbek Durmuş, Ölübaa, Özal, Öfke,
 --------------------------
(P) Patlak, Pala, Palak, Panik, Panik Ahmet, Padişah, Pamuk, Paşa, Pano, Paço, Parti, Paltacı, Pata, Pata Mehmet Pata Tomas, Pata Ahmet, Palabıyık, Patloğlan, Pasaklı, Pafıyara, Pafıyara Halil, Pafıyara Ali, Payta, Porsuk, Polis, Pire, Poyraz, Poyraz Mustafa, Posbıyık, Pisbıyık Pulus, Pulus Ali, Pürçüklü, Pürçüklü Ali, Pürçüklü Mehmet, Pürçüklü Killi, Püsükcü Hasan, Püsküllü, Pendir, Mehmet, Pendir Hacıyusuf, Perişan, Peri, Pipo, Pinti, Pire, Piro, Piro Ali, Piro Duran, Pico, Pico Yusuf, Pİco Durmuş, Pinco, Pehlül, Pırtı, Pilancı, Pişkin,
------------------------------
(R) Rambo, Reşo, Ağa, Reşo esef, Reis, Rıhle, Rezil, Recepler, Recep Hasan,
------------------------------
(S) Sansarselim, Saddam, Sadana, Sağır, Sarı, Saroğlan, Saltolu, Sakallı, Sarıız, Salgın, Sarı Mehmet, Sarıparalı, Sasıney, Sarı İbrahim, Samo, Samo Gadder, Sahtekâr, Sakat, Sanık, Solak, Solak Mıstık, Solak Yusuf, Solak Ahmet, Solucan, Songül, Seydo, Serçe, Selli, Selli Mustafa, Sertoğlan, Sepet, Sıhıya, Sıhıya Mıstık, Siyeç,Sülo, Sıykıl, Sivri, Sivrice, Sivrice Veli, Sinekli, Sefil, Sivrioğlan, Semerci,  Semerci Ali Semerci Ahmet, Semerci Mehmet, Sütçü, Sürtük, Sürgün, Sülük, Süllü,
-----------------------------
(Ş) Şarey, Şah, Şaşgız, Şakalak, Şerci, Şeytan, Şeytan Ali, Şeytan Eşe, Şükür, Şekerci, Şekerci Abdullah, Şerali, Şıhlı, Şişik, Şişko Ali, Şivan,
 ----------------------------    
(T) Tavıt,Tavık,Tavıkçı, Taktalı, Taktalı Karı, Takoz, Takoz Hasan, Tahtacı, Takavıt, Takavıt İbrahim, Tatar, Tatar Yusuf, Tatar Durmuş, Tatar Ahmet, Takırdak, Tavık Ali, Tapsız,  Tapsız Mehmet, Tapsız Şerif, Tefçi, Tekere, Tekere Ali, Tekere Mıstık, Tekere Sofu, Telli Ali, Teke,Tekirdağlı, Tekirdağlı Ali, Teyyare, Teğmen, Tüfekci, Tosun, Tosun Koca, Topallar, Tosun Ali, Tosun Ahmet, Tola, Tombak, Tombak Mustafa, Tombul, Tohomluk, Tos dönmezler, Tohol, Tohol Ramazan Tohol Mustafa, Tosdala, Tontu, Tontu Emine, Toz, Toz Ali, Topuz Sarı, Topuz Hasan, Topuz Hacömer, Togalcücüğü, Torun, Toko, Toko Ali, Toko Hasan, Tomas, Toney, Tot, Topal, Totuk, Tomurcuk, Topcu, Töde, Toros,Toz Ali, Turbo, Tırakyalı, Trakyalı Topik, Tırık, Tırık Ali, Tırtıl, Tığlı, Tilki, Tıto, Tito Ahmet, Tivist, Tivist Ali, Tingo, Tingabak, Tiken, Titancı, Tuhlum, Tütüncü, Tütüncü Osman, Tülü, Tüccar, Tüccar Veli,
 ---------------------------
(O)  Oşto,
----------------------------
(U) Ufo, Ufo Veli, Uzo, Urus, İbiş, Uyuz, Uyuz Hasan, Uzun, Uzun Ali, Urfalı, Durmuş, Usta, Uzunoğlan, Uzunkız, Uzunkız Halil, Uluk, Uluk Musa, Urgan, Uzun Veli,
 ---------------------------
(Ü)  Ümmet Hasan, Ütü, Ütü solak, Üfürükcü, Üvey Baba, Üveyk, Üçkıçlı, Üç kıçlı Halil, Üvey evlat,
  --------------------------
(V) Vali, Vali Mustafa, Vardar,  Varda Ahmet, Vasiler, Vıllık, Vıllık Yusuf, Vırrık, Vırıt, Vırıt Ali Vırıt Yusuf, Vırıt Veli, Vijjik,Vıkvık Osman,
---------------------------
(Y) Yalancı, Yalancı Veli, YalancıAhmet, YalancıCuma, YalancıMurat, Yando, Yanapa, Yanık, YanıkOsman, Yannık ,Yaltakcı, Yavsı, Yavsı İbiş, Yavsı Mustafa, Yalloz,Yarbay, Yanköş,Yalancıpehlivan, Yavan,Yoğunâli, Yoğunkız, Yonuz, Yonuzali, Yumuk, Yumukkoca, Yüzbaşı, Yirik, Yiroğlan,Yelatı, Yanıari,
 ----------------------------
(Z) Zaim, Zabıta, Zomboğlu, Zomboğlu Musa, Zorali, Zoroo, Zombur, Zıbano, Zorbacı, Zırto, Zırdeli, Zeyno, Zeyno Mehmet, Zebillah, Zıhlı, Zıhlı Hüseyin, Zembil, Zurnacı, Zımbırtı, Zühtü,
*********************************************
         
ÇAĞLAYANCERİT’TE SÜLALE İSİMLERİ
-----------------------------
(A) Ahmet ağalar, Apıllar, Abacılar, Arifler, Alocalar, Ağalar, Azzıkcılar, Ambarcılar, Alayoplar, Araplar, Aynalılar, Apolar, Abdullalar, Acaroğlanlar, Acarlar, Ayaklar,  Alibaler, Âşıklar, Ali memmet’ler, Ali kahyalar, Altıncılar, Akrepler, Ateşler,  Ahmetler, Ali dede’gil, Ahmet Ali’gil,
 ------------------------------
(B) Balalılar, Balıklar, Balabangil, Bağdatlılar, Babuccular, Babacolar,Bıllızlar Bağcılar Berberler,Baraklar, Beserler, Bekirler,Boyacılar, Bozaliler,
Börekciler Böklüler, Bılızlar, Bıcolar, Böyükmehmetgil,
-------------------------------
(C) Camızlar, Camcılar, Canolar,Cafarlar,Camıcılar, Corcular,Cüllolar, Cillolar, Cennetler, Cırtıklar Ceritlibekirler,  Cüceler, Cuhlalar, Cüngülüler, Culhacılar, Cuhlaomarlar, Cılavlar,Cikolar, Cırıklar, Cıncıklar, Cingözler, Cılkçılar,
 ------------------------------
(Ç) Çalgınlar,Çaparlar, Çavışlar,Çakallar,Çobanlar,
Çöllolar,Çömezler,Çörtolar, Çökelikler, Çukurlular, Çürükler, Çirişler, Çirkinler,Çiloğlanlar, Çil çavuşlar,
 ------------------------------
(D) Daşolar, Dağarcıklar, Domurcuklar, Doruklar, Dırazlar, Dinsizler, Dilikler,Derenler,  Delimemişler, Deliyusuflar, Deliiprahimler, Dürtekler,Denalar, Delaliler, Develer, Delibaltalar, Demirciler, Delihacılar, Delallar,  
------------------------------    
(E) Eseler, Eşeceler, Eşikler, Egililer, Egahlar,
------------------------------
(F) Fakılar, Fakıhasanlar, FakıAhmetler, Fakıosmanlar, Filikler, Fişökeler, Firdesler, Fişekler,  
 -----------------------------
(G) Gargılılar,Gürükler, Gadir ağalar,Gabakcılar, Gavgazlar, Gavlaklar,Gıvrışlar, Garaveliler,Galenderler, Gerrolar, Garamemetler,  Garaahmetler,Garoğlanlar, Garipler, Gaziler Gazeller, Gadderler, Garagözler, Göy mıstıklar,Gocoğlanlar,Gocamanlar, Gulular, Gocaibişler,Gözüböyükler,Gırolar, Gırmıtlar,
Gurdolar,Gudümler, Gündeşler, Güssümler,Gödeler, Gücükler, Gübürler,Göyahmetler, Göyibrahimler, Gözeller, Gülâliler, Gırbolar, Gıdılılar, Gizirler, Gıcolar,
 ----------------------------
(H) Havalar, Haccalılar, Hamızalar, Hasanmehmetler, Hacınohutlar Hacaalar, Hanifiler, Halimler, HalilAğalar, Halilibrahimler, Haydolar, Hafızlar, Halıkocalar,Hacıefendiler, Heybetli, Hıltolar,Hıltlar, Hüsükler, Hüsünler, Hıllavıklar, Hürüler, Hüsolar, Hüdolar, Hocoğlugil, Hocahasanlar, Hortlular, Heçbariler, Hortoğlugil, Honular, Hocalar, Homburluoğlu, Hökelekli, Heykeller, Heçbariler,
 ---------------------------
(I) Irbıklar,Irahmalar, Irazılar,Irışvanlar, Irzalar,
-----------------------------
(İ) İnceağazlar, İbikler, İnceler, İncehacılar, İncecikler,İnekliler,İbikler, İbolar,İmamlar,İbişler,
------------------------------
(K) Katırancılar,Kasımlar,Kartolar,Karacalar,
Kalaycılar,Kalenderler,Karagözler, Karaahmetler Karoğlangil, Karahasanlar, Karomarlar, Karabekirler,
Karayusuflar, Kavallar, Karadölgil,  Karacoğlangil, Karamehmetgil, Karaosmanlar, Karamustafalar, Kekeçler, Kelalılar, Kebeliler, Kelolar,
Kelekler, Kelibişler, Kelleciler, Kelsoylar, Kelmemmetler, Kelhüsüyinler, Kelveliler, Kelleciler, Keçeliler, Kelhasanlar, Kelkasımlar, Kelhacılar, Kelhavıslar,  Kelömerler, Keller, Kocoğlanlar, Kocalar, Köküler, Kocaibişler, Köseler, Köküler, Kötoğlanlar, Körhasanlar, Körbekirler, Körkösnü, Kömesöğütler, Kötüceler, Körhacılar Köseler, Kulular, Kurşunlar, Kurdolar, Küteyler,Kürdaligil, Kozolar, Küpeliler, Kıvraklar Kılıçaliler, Kıraliler, Kırhacılar, Kıribişler, Kıdılılar, Kıryusuflar Kıvraklar, Kıcolar, Kırklılar, Kıllılar, Kırahmetgil, Kozolar Kırbıyıklar, Kırveliler Kıryusuflar, Kirazlar, Kibarlar, Killiler,
 -------------------------------
(L) Lortolar, Löleciler,
  -----------------------------
(M) Mamolar, Mahmutlar, Manoğlanlar, Mucuklar,Malogil,Memişler, Mıllalar, Mezolar, Müdürler, Memişler, Misirler,Möhürderler, Molozlar, Mucurlu, Mercikler, Meşkolar, Müftüler, Mıstolar, Mıstıkpaşalar, Mırımolar, Mizamlar,
 -----------------------------
(N)  Nalbantlar, Nariçigil, Nohutlar, Nurhaklılar Naharcılar,
 -----------------------------
(O) Ozanlılar, Onbaşılar,
 -----------------------------
(Ö) Özbekler, Öksüzler,
 -----------------------------
(P) Padişahlar, Paşalar,Patlaklar, Patagil, Panikler, Poççular,Puluslar,Picolar, Pincolar, Pürçüklüler, Pendirler,Pirolar,
-------------------------------
(R) Recepler, Reşolar, Reziller,
------------------------------
(S) Saroğlangil, Sarıoğlanlar, Sakarlar, Sarı İbrahimler, Sarı Memmetler Sarı Veliler, Sarızlar, Sarplar,
Sarılar, Sağırlar, Salmanlar, Samolar, Sarıhüsünler, Saltolar, Sakallılar, Sürmeliler, Sürmeligözler, Semerciler, Solaklar,
------------------------------
(Ş) Şeytanlar, Şıhlılar, Şaşgızlar,Şişikler Şaşkınlar,
-------------------------------
(T) Takavıtlar,Tonolar, Tavıtlar, Tosunlar, Tomaslar, Topuzlar,Tokolar, Tekeller, Topcular Topalosmanlar, Tohollar,Tonolar, Tolalar, Topallar, Tütüncüler,
Tingolar Tıdıklar, Tozarlar,Tekereler, Teslimeler,
 -------------------------------
(U) Uruslar, Uzolar, Ustalar, Uyuzlar, Uzun oğlanlar, Uzunkızlar, Ufolar, Uzunlar,
 -----------------------------
(Ü) Ütüsolaklar, Ümmusünler, Üçkıçlılar, Ümmetler,
------------------------------
(V) Veli ağalar, Veli çavışlar, Vırıtlar, Vıllıklar Vırrıklar, Veliler Vijjikler,
 ------------------------------ 
(Y) Yalancılar, Yanıklar Yamadağlı, Yavsılar, Yiroğlanlar Yumuklar, Yonuzlar, Yorulmazlar,Yağaplar,
 -----------------------------       
(Z) Zarifler, Zomboğlugil, Zoraligil, Zeynolar, Zerzambıllar,
                       -------------------------------
                  Derleme Yılları 1960/2016
                  Kaynak Kişi: Âşık Ali Ataş
       Yöre: Çağlayancerit, mahalle ve köyleri
          Çağlayancerit’te yaşanmış gerçekler
             Güncelleme tarihi: 04.Mayıs.2016